Algemene voorwaarden

  • Beheerder gaat er vanuit dat het bovenstaande paard (en) bij hen in opfok blijft  gedurende de periode t/m april in het jaar dat het paard 3 jaar wordt.  In ieder ander geval dient de eigenaar van het paard dit van te voren aan te geven of anders geldt er een opzegtermijn van 2 maanden voor vertrekdatum.        
  • De eigenaar van het paard heeft het paard bij aankomst ontwormd en laten bekappen.  Tevens verklaart hij dat op het moment van  aankomst op het opfokbedrijf het paard uit een ziektevrij bestand komt en geen besmettelijke ziekte(s) met zich meedraagt. Ook dient bij aankomst het paspoort achtergelaten te worden. Dit voor de vermelding    van jaarlijkse entingen en andere medische behandelingen. 
  • Bij aankomst dient men een passend halster achter te laten en bij vertrek dient men weer een nieuw halster mee te brengen.
  • De kosten voor de opfok zijn te vinden op onze website. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijsstijgingen. In de winter wordt er maandelijks gefactureerd. Tijdens het zomerseizoen  2 maal. Betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor betalingen na 30 dagen wordt er een toeslag van 5% gerekend. Bij betaling middels automatisch incasso wordt een korting van 2% op het totale factuurbedrag gegeven.
  • In de opfokprijs zijn inbegrepen:
        Winter: • Groepshuisvesting samengesteld door de beheerder • Voeding: voordroog van  goede kwaliteit, maïs en krachtvoer bestaande uit een 5 granenmix met extra vitaminen en mineralen • Stro • Uitmesten • Begeleiding hoefsmid/dierenarts • Onderhouden van de algemene conditie van veulens/paard    

             Zomer: • Weidegang in groepen waarvan de samenstelling en grootte kan varieren • Voeding bestaande uit weidegang (gras), water en zo nodig voordroog/hooi • Beperkte vorm van toezicht  • Onderhouden van de algemene conditie van veulen/paard • Goed onderhoud van de weien (slepen, uitmaaien, aanrollen, bemesten, spuiten, goede omheining enz.)
7.  In de opfokprijs zijn niet inbegrepen: • Veterinaire kosten • Hoefsmid • Ontwormen/mestonderzoeken • Speciaal voer • Vaccinaties ( Influenza en Droes) • Ziekenstalling en verzorging (50 euro extra op het normale maandtarief) • Verzekeringskosten
8.  De beheerder zorgt dat het paard de gehele opfokperiode correct ontwormd, bekapt en   geënt wordt. Dit alles in goed overleg met hoefsmid en dierenarts. De kosten hiervoor    worden doorberekend aan de eigenaar van het paard. Registratie van entingen worden alleen gemaakt wanneer het paspoort bij ons aanwezig is.     9. Het zomerweideseizoen loopt van begin mei tot begin oktober. Het kan zijn dat de periode
door slecht of juist goed weer verkort of verlengd wordt. Dit is afhankelijk van het weer en de hoeveelheid gras. De beheerder bepaalt naar eigen inzicht de weidegang van het      veulen/paard. Indien de weersomstandigheden en de conditie van de wei dit toelaten, gaat het veulen/paard het gehele weideseizoen naar buiten 
10. Bij uitbraak van een of andere ernstig besmettelijke ziekte wordt de eigenaar verzocht niet op het bedrijf te komen gedurende de herstelperiode, dit om uitbraak elders te voorkomen.      Wanneer dit aan de orde is wordt de eigenaar van het paard op de hoogte gesteld door de beheerder van de opfok.
11. De eigenaar is zich ervan bewust dat het in opfok zetten van een veulen/paard niet geheel zonder risico is. Beheerder adviseert de eigenaar dan ook dit risico te verzekeren (vraag beheerder naar mogelijkheden). 
12. De beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor ongevallen en/of ziektes in de ruimste zin waarbij dit/deze gestalde/ingeschaarde paard(en) betrokken is/zijn en t.a.v personen die niet schriftelijk door hem gemachtigd zijn, en die zich in de nabijheid van dit paard of zijn paarden   begeven. De eigenaar van het paard zet het paard geheel op eigen risico in opfok bij  Paardenopfok Frencken/Textor en is zich bewust van de risico’s voor het houden van paarden  in groepsverband.
13. Indien het paard onverhoopt (acuut) medische zorg nodig heeft, en de eigenaar van het  paard is niet te bereiken, dan handelt de beheerder alsof het een van zijn eigen paarden         betreft. Naar eigen inzicht wordt eventueel een dierenarts geroepen en een beslissing genomen     die ten goede komt aan de gezondheid van het paard.
14. De opfok heeft een wederzijdse proefperiode van 1 maand, waarin beide partijen  gerechtigd zijn tot opzegging, onder afrekening van de gemaakte kosten aan beheerder.
15. Van deze overeenkomst afwijkende afspraken gelden tussen beide partijen slechts voor  zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
16. Wanneer een der partijen zich aan financiële gevolgen van deze overeenkomst onttrekt,  staat het de andere partij vrij, hieromtrent gerechtelijke stappen te ondernemen en/of een incassoprocedure in gang te zetten. De rente en incassokosten hiervan worden doorberekend aan de eigenaar.